Contactgeluid reductie:

Contactgeluid reductie wordt uitgedrukt in dB decibel. De reductie is een vermindering van geluid. Veel ondervloer leveranciers laten hun ondervloer testen om een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. Er zijn in Europa verschillende instituten die dit soort testen doen. In Nederland is dat TNO. Deskundigen rapporteren vaak in uitgebreide onderzoeken de manier waarop de test het beste uitgevoerd kan worden. De manier van uitvoeren van een test wordt altijd uitgedrukt in een norm.

Veel gehanteerde normen zijn:
(NEN-EN-ISO 140-8)
(NEN-EN-ISO 717-2)
(NEN 5079)
(Delta Llin ) (Nederlandse norm)
(Delta Lw ) (Duitse Norm)

Een veel gebruikte norm in Nederland TNO op het gebied van ondervloer reductie is Delta Llin . Echter worden er ook vaak andere normen gebruikt. Het nadeel hiervan is dat het getal dB moeilijk te vergelijken is, omdat vaak de norm niet wordt vermeld. Een test volgens Delta Llin in 10 dB is het zelfde als volgens de test Delta Lw 21dB

Welke norm is geldig:
Omdat er vaak eisen gesteld wordt aan ondervloeren door bijvoorbeeld verenigingen van eigenaren, VVE of woningbouw verenigingen, is het verstandig om een ondervloer te kopen die door de vereniging is opgelegd. Dit valt niet altijd mee. Het komt vaak voor dat een NEN norm geeist wordt die verouderd is. Of een dB eis die niet haalbaar is. In dat geval is het raadzaam om de vereniging hierover te informeren.

Parket-Fabriek en ondervloeren:
Parket-fabriek bied twee soorten ondervloer aan. Een ondervloer die uitermate geschikt is als geluidsreductie en egaliserend. En een ondervloer geschikt voor vloerverwarming. Beide ondervloeren worden met een certificaat geleverd.